Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Kadra Kierownicza

Dyrektor - mgr Mariusz Pęza

Wicedyrektor - mgr Katarzyna Rakowska

Wicedyrektor - mgr Beata Konopka

Wicedyrektor - mgr Grazyna Paździej

Wicedyrektor - mgr Barbara ZIn-Dziedzic

Kierownik Kształcenia Praktycznego - Anna Woźniak

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony