Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

tel. 85 675 00 77 / fax 85 675 02 15

sekretariat@zstio.net.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony