Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Nabór lista

Wyszukaj nabór korzystając z poniższych filtrów:

Data utworzenia:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania dokumentów:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista naborów.

Dostępne: 3 wyników ze wszystkich kategorii.

inspektor ds. bhp – 0,25 etat

Data publikacji: 2022-06-27

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2022-06-20

specjalista ds. ekonomicznych 0,5 etat

Data publikacji: 2021-08-30

Status: Unieważniony

Termin składania dokumentów: 2021-08-30

Główny księgowy - 1 etat

Data publikacji: 2021-07-29

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2021-07-27

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony